Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & garantie

Phil The Knife (Mace
solutions & Consulting BV) – Stekensbergstraat 25 –  B-2390 Malle –
Email adres: info@philtheknife.be
– Ondernemingsnummer BE 0754.714.537

1:Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of
  gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 jaar bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. Alvorens je een bestelling op onze website kan afronden, zal je in kennis worden gesteld van onze algemene voorwaarden. Na aanvaarding ervan, kan de bestelling worden afgerond.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

2: Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we onsoverduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Overschrijving  Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Gratis (levering binnen één week) of Express (mits bijkomende transport kosten waarbij deze kosten bij bestelling visueel duidelijk worden meegegeven in jouw winkelmandje). In de laatste stap krijg je een
  overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 1. Je mag alleen goederen bestellen die voor privatief gebruik bestemd zijn. Je mag de goederen dus niet als handelaar doorverkopen. Als de oplage of voorraad van een artikel beperkt is, hebben we het recht om de bestelling en levering te verminderen, zodat we een maximaal aantal klanten kunnen bedienen. Bij (gedeeltelijke) weigering van een order zal je binnen de 14 dagen terugbetaling ontvangen, zonder dat je aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 

3: Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 kalenderdagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zel). Binnen de 14 kalenderdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Kosten gemaakt ten gevolge van uitdrukkelijke keuzes van de consument gemaakt tijdens het aankoopproces (zoals express levering) kunnen niet terugbetaald worden.
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus
  voor jouw rekening. Wij raden een geregistreerde zending aan zodat u uw
  retour kunt bewijzen.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. Tijdens de eerste 14 kalenderdagen
  na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en
  de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals
  hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken
  als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als
  je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de
  originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele
  staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies (zie artikel
  4 van onze algemene voorwaarden).
 6. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
 

4: Retourbeleid & terugbetaling

Ben je toch niet helemaal tevreden over je aankoop? Geen probleem, wij hanteren na aankoop 14 kalenderdagen bedenktijd. Na deze 14 kalenderdagen is het helaas niet meer mogelijk om je aankoop te retourneren tegen terugbetaling. Hieronder kan je alle informatie over onze retour policy nalezen. Phil The Knife behoudt zich het recht voor om op basis hiervan de retour zending in behandeling te nemen.

 1. Retourneren: Indien je een product wil terugsturen stop je de originele afleverbon (welke je aantreft in jouw verpakking bij levering) samen met ons product in een pakket. Volg goed de instructies op deze afleverbon m.b.t welke zaken ingevuld moeten worden. Daarna breng je jouw pakket naar een postkantoor om het te verzenden naar het adres dat vermeld staat op de afleverbon. Van zodra wij van jullie het pakket ontvangen hebben ontvang je hierover een retourbevestiging per e-mail.  Mocht je na 14 kalenderdagen na het retourneren van je bestelling nog geen e-mail hebben ontvangen van ons, neem dan contact op via dit contactformulier https://philtheknife.be/contact/.
 2. Verpakking: Mocht je de fabrieksverpakking niet meer in je bezit hebben dan kun je ook een andere doos gebruiken, mits het retourdocument goed zichtbaar is.
 3. Staat van het artikel: Indien je het artikel wilt retourneren, zorg er dan voor dat je het artikel in originele staat (ongebruikt, schoon en onbeschadigd) terugstuurt.
 4. Terugbetaling: De verwerking van een retourzending kan 14 kalenderdagen duren. Wanneer je retourzending is verwerkt, wordt het aankoopbedrag zo snel mogelijk teruggestort naar de bij ons bekende betaalgegevens. In het geval dat je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, vragen wij je eerst jouw bankrekening te controleren. Het kan enkele dagen duren voordat het terugbetaalde bedrag op jouw rekening terechtkomt. Bij twijfel raadt Phil The Knife  je aan om contact op te nemen met je bank / creditcardmaatschappij. Als dit niet het geval is en je nog steeds geen betaling van Phil The Knife hebt ontvangen, neem dan direct contact met ons op via dit contactformulier https://philtheknife.be/contact/.
 

5: De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 

6: Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste
  statusbalk van je browser.
 

7: Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
 2. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 3. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot twee jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan conformiteit dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 

8: Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen de vooropgestelde levertermijn. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt het artikel verstuurd zodra het voorradig is. Wij informeren u over de
  leveringstermijn in jouw bestelbevestiging.
 3. Leveringen gebeuren binnen volgens de door onze partners geschatte levertermijn: voor gratis levering is de verwachte levertermijn 5 tot 7 werkdagen. Bij onze express levering is de verwachte levertermijn 1 tot 3 werkdagen. Eventuele verzendkosten worden berekend in de checkout.
  Uiteindelijke levering van de goederen moet gebeuren binnen de 30 dagen.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 kalenderdagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 

9: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij
  niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij
  zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn ofwel onze
  verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de
  overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid
  buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel
  of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen,
  epidemieën, pandemieën, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,
  storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
  communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van
  onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere
  ingeschakelde derden, …
 

10: Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten,
  foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door
  intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze
  toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken
  van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten
  zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s
  namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz… niet kopiëren of
  reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke
  toestemming.
 

11: Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die wij zouden veroorzaken door een fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van onze werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik vanhet sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal altijd beperkt zijn tot het bedrag waar onze verzekering dekking voor verleent. Indien geen dekking zou worden verleend door onze verzekering, zal onze aansprakelijkheid nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

 

12: Klachten en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al
  onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze
  diensten, kan je ons contacteren via onze contact
  pagina
  https://philtheknife.be/contact/  
  [FVO|CUA13] [PV14] op de website of mailen naar info@philtheknife.be. We
  doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we
  afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het
  Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde
  Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht
  toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van
  huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar
  Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling
  van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid
  bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van
  consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag
  ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U
  kan hier de Consumentenombudsdienst bereiken.
 4. Bij geschillen met een
  grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de
  Europese Unie
  .

 

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner